MOLAS RUTENG

  • Whatsapp
banner 468x60

Molas..tara’n o…ole toe sua’ne,
Bo tae dise e…sale mai ruteng o,
Nggoang mata’n e,
Nggoang bon nai’g e,
Ole wa toe,
Bon nai’g e
Refrein :
Dia imus’n o…ole toe sua’n e,
Nggitu kole wintuk’n,
Manik keta laing,
Bombong bon rak go,
Can eme imus ye…
Wa toe etan, bon nai’g e

Pau nai’g o, pau nai’g o,
O le weta…o le weta…,
Ot bae ko co’o, ot bae ko co’o,
Le hau weta…le hau weta…

Ondang koe tako’n….
Laku nai’me.
Introlude…….Refrein….fine : laku nai’me.

LINK VIDEO

banner 300x250

Pos terkait